דלג לתוכן

גזברות

גזבר המועצה: רו"ח שמואל רוטנברג                                                              

טלפון ישיר 02-5410011

אימייל: shmoo@yearim.co.il

מנהלת חשבונות:

טלפון ישיר: 02-5410021

פקס: 02-5410001

הנהלת חשבונות: אלישבע גולדשמיט

elisheva@Yearim.co.il

מזכירת גזבר: אסנת רובינשטיין

טלפון: 02-5410004

osnat@yearim.co.il