דלג לתוכן

ארכיון חדשות

בקרית יערים - שומרים על הנקיון וממחזרים !!

14.10.2020 11:21

מחזור זכוכית, נייר
פחים מוטמנים
מתקני איסוף לקרטונים

לפרטים נוספים בקרית יערים - שומרים על הנקיון וממחזרים !!