ארכיון חדשות

המידע העדכני - קורונה

09.03.2020 08:24

הנחיות למניעת הידבקות. אנא הישמעו להנחיות - המשך
ברורים בעניין הנחיות יש לפנות למוקד קול הבריאות 5400*

  לשמיעת הודעות מועצה - 03-3063590
  קו מידע של המועצה - 03-3063560

לפרטים נוספים