ארכיון חדשות

הכנה לחורף

10.12.2019 13:43

ראו הנחיות של שרותי הכבאות בישראל - שימוש בתנורים בצורה בטוחה

לפרטים נוספים