דלג לתוכן

גביה וארנונה

 

מנהלת מחלקה: שולמית קורי
טלפון ישיר: 02-5410005
פקס: 02-5410002
אימייל: arnona@yearim.co.il
קבלת קהל: ימים א'-ה' 1:00 – 8:30
כתובת: מחלקת גביה – רחוב הגר"א 25 קומת כניסה.

 

תשלומים למחלקת גביה:

  1. שרות טלפוני חדש – 072-2147345
  2. בשעות הקבלה במחלקה
  3. באתר המועצה

מידע לתושבים חדשים! 
על מנת לזכות בהנחה בארנונה ושירותים אחרים לתושבים – יש להיות רשומים בתעודת זהות בכתובת הנכס.

רישום התושבים החדשים במערכת הגביה של המועצה.
במחלקת גבייה  ובמחלקת פניות ציבור יתקיים רישום של התושבים כולל חיבור מים.

הטפסים הנדרשים:
1. צילום חוזה רכישה.
2. צילום תעודת זהות כולל צילום הספח.
3. הצגת ספח מקורי של תעודת הזהות.

לקבלת מונה מים וחיבור המים יש לשלם סך של 483 ₪, חיבור המים יעשה תוך 3 ימי עסקים לכל היותר. ממועד הרישום, המועצה תשתדל ככל יכולתה לזרז את חיבור המים.

 

שרות חדש מהמועצה- קבלת חשבונות ארנונה מים ומיסים במייל. להצטרפות הרשמו בקישור הבא:

בקשה להנחה בארנונה2021

שימו לב  – המועד האחרון להגשת בקשה בארונה לפי מבחן הכנסה הינו 30/04/2021

 

טופס בקשה לפטור מארנונה למוסדות לשרות הציבור

חוזר מנכל 5-19

תצהיר אי שינוי נסיבות

 

השגות

מהי השגה?

​מי שחוייב בתשלום ארנונה רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה מהטעמים הבאים: נפלה טעות בציון  סוג הבניין, גודל הנכס, השימוש, החזקה ו\או "בעל השליטה"

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו, רשאי תוך 30 ימים מיום שנמסרה לו התשובה לערער עליה בפני ועדת הערר. ועדת הערער הינה גוף עצמאי ובלתי תלוי בעירייה.

לטופס ההשגה – לחצו כאן

חשוב לדעתהגשת השגה אינה דוחה את מועד התשלום, ואין בהגשת השגה כדי לעכב הליכי אכיפה.

 

צו ארנונה

צו ארנונה 2019

צו ארנונה 2020

צו מיסים 2021

טיוטת צו ארנונה 2022