דלג לתוכן

ארכיון מכרזים

מכרזי 2021

מכרז 1/2021 להשכרת נכס מרפאת שיניים

מכרז 2/2021 שירותי הפקת אירועים

מכרז 3/2021 לביצוע הסדרים בטיחותיים ברחוב בלוך והרי"ף

 מכרז פומבי מס' 2021/ 04 להשכרת נכס לצורך הפעלת יחידה להתפתחות הילד

 מכרז פומבי מס' 2021/ 05 מכרז פומבי מס' 05/2021 לתכנון והקמת מתקני משחק, דשא והצללה בפארק חפץ חיים

 מכרז פומבי מס' 2021/ 06 לביצוע עבודות תחזוקה, שיפוץ תשתיות ועבודות פיתוח

מכרזי 2020

מכרז 1-2020 – מתקני משחק, דשא וסככות הצללה (ייצור, אספקה, והתקנה)

פרסום מכרז

 מכרז מתקני דשא וסככות הצללה

מכרז 2-2020  – אספקת גופי תאורת רחוב (LED) התקנה והחלפה

פרסום מכרז

מכרז תאורת רחוב 2-2020

כתב כמויות למכרז 2-2020

חומר נלווה :  מפה 1

                   מפה 2

מכרז תאורת רחוב – פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה על דחיית מועדים

הודעה שנייה דחיית מועדים

מכרז תאורת רחוב – תשובות לשאלות הבהרה 30-01-2020

מכרז תאורת רחוב – נספח תשובות לשאלות הבהרה 30-1-2020 -דרישות ביטוח – קודים

מכרז 3-2020 – אספקת והנחת מכלי אצירה טמוני קרקע

פרסום מכרז

מכרז מכלי אצירה 3-2020

מכרז מכלי אצירה – פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז מכלי אצירה הבהרה יזומה 20-01-2020.docx

הבהרה על דחיית מועדים

הבהרה שנייה דחיית מועדים

מכרז מכלי אצירה דחיית מועדים 03-02-2020

מכרז מכלי אצירה דחיית מועדים 10.02.2020 (002)

הבהרה על דחיית מועדים 19/2/2020

תשובות לשאלות הבהרה

נספח א- נוסח ערבות ביצוע

דחיית מועדים 5

מכרז 4-2020 – החלפת ריהוט רחוב

פרסום מכרז

מכרז ריהוט רחוב 19-02-2020 חוברת מכרז

הבהרה 1- על מפרט שלטי רחוב

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס 2 – תשובות לשאלות הבהרה

הבהרה מס 3 ריהוט רחוב

מכרז 5-2020  – אספקת גופי תאורת רחוב (LED) התקנה והחלפה

פרסום מכרז

חוברת מכרז

כתב כמויות למכרז

מפה 1

מפה 2

מכרז תאורת רחוב- פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה 1

2531-12 4000K כמויות למכרז

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה מס 3

מכרז 6-2020 אספקת והתקנת שלטי רחוב

חוברת מכרז

מכרז 7-2020  – העסקת יועץ משפטי למועד קבוע

                   פרסום מכרז

חוברת מכרז

מכרז 8-2020  ביצוע עבודות השלמת פנים, מערכות ועבודות פיתוח במקווה

פרסום מכרז

חוברת מכרז

 כתב כמויות

                    דחיית מועד

מכרז 10-2020 להשלמת עבודות בניה בבית ספר ואולם ספורט "אוהל חסיה" בקרית יערים

מודעת פרסום

חוברת מכרז

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרות יזומות מטעם המועצה

מכרז 11-2020 לביצוע עבודות תחזוקה, שיפוץ תשתיות ועבודות פיתוח

מודעת פרסום

חוברת מכרז 11-2020

 

 

מכרזי 2019

מכרז 1 – בנית כיתות לימוד ואולם ספורט

חוברת מכרז 1

מכרז 2  – שידרוג וחידוש מדרכות

מכרז 3 – מכרז לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת בתחומי המועצה

חוברת מכרז 3

מכרז 4 – להצעות לעריכת ביטוחי המועצה

חוברת מכרז 4

דוח תביעות 2018

מכרז 5  – לביצוע הסדרים בטיחותיים ברחובות הגר"א גורדון

מכרז 6 – להפעלת מעונות יום לגיל הרך

חוברת מכרז  6

פרוטוקול ועדת מכרזים מכרז 6

מכרז 7 –  ביצוע עבודות פיתוח  תשתיות

מכרז 8 – הקמת תחנת שנאים בקרית יערים

מכרז  9 –  הנגשת ושיפוץ בניין המועצה

הודעה על דחיית/שינוי מועדים

חוברת מכרז 9 2019

מפרטים

מכרז 9 – דחיה שיפוץ והנגשה בבנין המועצה

שינוי תנאי מכרז + הודעה על דחיית מועדים

מכרז 10 – שיפוץ והנגשת מבנה קהילתי

מועדון פסיפס אומדן

מכרז שיפוץ והנגשת מרכז פסיפס 05-09-19

מכרז 11 – השלמת שיפוץ מקווה לגברים

חוברת מכרז השלמת שיפוץ מקווה גברים

כתב כמויות מכרז השלמת שיפוץ מקווה לגברים

מכרז מקווה גברים – תשובות לשאלות הבהרה 25-09-19

מכרז מקווה גברים – תשובות לשאלות הבהרה 24-09-19

מכרז 12 – מכרז בנית גני ילדים ובית כנסת

חוברת מכרז בניית גני ילדים 06-10-19

פרוטוקולים. סיור קבלים מכרז 12

מכרז 13-  פיתוח תשתיות מורד בית החלמה

חוברת מכרז מס 13

מכרז תשתיות החלמה הבהרה יזומה שינוי תנאי סף 28-10-19

מכרז תשתיות החלמה תשובות לשאלות הבהרה 07-11-19

מכרז תשתיות החלמה כתב כמויות 11-11-19

מכרז תשתיות החלמה תשובות לשאלות הבהרה 11-11-19

מכרז 14- השלמת מערכת חימום ובקרה במקווה גברים

חוברת מכרז -מכרז מקווה גברים חוזר 17-11-19

הודעה על דחיית מועדים 25-11-19

מכרז מקווה גברים – פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז מקווה גברים – תשובות לשאלות הבהרה 04-12-19

כתב כמויות דצמבר 2019- 4-12

מכרז מקווה גברים – תיקון תשובות לשאלות הבהרה 04-12-19

מכרז 15- לביצוע סקר נכסים ושימושים לחיוב ארנונה

חוברת מכרז – מכרז סקר נכסים 25-11-19 מעודכן

מכרז סקר נכסים הודעה על דחיית מועדים 09-12-19

מכרז סקר נכסים – פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז סקר נכסים תשובות לשאלות הבהרה1 – 16-12-19 (002)

הודעה על דחיית מועדים 18-12-2019

תשובות לשאלות הבהרה 2, 23.12.2019

מכרז 18- בניית מעון יום 3 כיתות וביכ”נ בשכונת מורדות החלמה

חוברת מכרז להקמת מעון יום 31-12-19

 אומדן כתב כמויות 

 

נגישות
נגישות