☎ 02-5410000

רח' הגר"א 25 קרית יערים, מיקוד: 9083800