תעריפי אגרות והיטלים

חיוב תעריף למ"ר בש"ח
היטל ביוב שטח בנוי מגורים 184.72
היטל ביוב קרקע 20.52
היטל שצ"פ שטח בניין 46.72
היטל שצ"פ קרקע 53.36
היטל סלילת  כביש שטח בנוי 112.2
היטל סלילת כביש קרקע 78.54
היטל סלילת מדרכות שטח בנוי 52.88
היטל סלילת מדרכות קרקע 37.01
אגרת הנחת צינורות שטח בנוי 62.91
אגרת הנחת צינורות קרקע 12.57
אגרת חיבור רשת פרטית יחידת דיור 1700.01
אגרת חיבור רשת פרטית יחידה שאינה דיור 2040.04
אגרת מד מים 612.19
ארנונה בית דירות 43.067
ארנונה קרקע 49.749
ארנונה שטח מסחרי 80.075
מים תעריף נמוך 6.881
מים תעריף גבוה 12.955