שפ"ה

מנהל מחלקת תחזוקה: שלומי מוקאזדה

אדל טננבאום – רישוי עסקים ותחזוקה

טלפון: 02-5410019

פקס: 02-5410001

אימייל: shlomi@yearim.co.il

עובד תחזוקה: יהב שמואלי

אליהו לוזאק

בכל פניה – יש להתקשר ל מוקד 106 מכל טלפון או 10722* מטלפון נייד