סוכות

 

 

 

 

 

לכל תושבי הקריה

שנה טובה  – שיתקבלו תפילותינו ונזכה לשנת גאולה כללית ופרטית