פרסומים כלליים

במסגרת הערכות חרום כללית בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף: