מתחם פיס לנוער / מתמידים / אולם שמחות

מתמידים

השימוש באולם המתמידים – בתשלום. לתאום מראש

אתי יוסקוביץ   או יוכי מלאכי 025410017

או 0254102025