מכרזים והקצאות

פרוטוקול ועדת השלשה

 ועדת שלשה – ניהול ופיקוח צהרונים

ועדת השלשה – מפעיל ביס של החופש הגדול

ועדת השלשה – שרותי ניהול ופיקוח

 

מכרזים והקצאות – לחץ על הקצאה לפרטים על הקצאת שטח לבנית בתי כנסת

הקצאה

 

מכרזי כח אדם 2018

רכז/ת הסעות

רכזת הסעות