מכרזים והקצאות

פרוטוקול ועדת השלשה

 ועדת שלשה – ניהול ופיקוח צהרונים

ועדת השלשה – מפעיל ביס של החופש הגדול

ועדת השלשה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – ליסינג תפעול

ועדת השלשה – שרותי הסעת תלמידים

 

 

מכרזים והקצאות – לחץ על הקצאה לפרטים על הקצאת שטח לבנית בתי כנסת

הקצאה

 

מכרזי כח אדם  2018

 

דרושות מדריכות לפעילות עם בנות

מדריכות לפעילות עם בנות

 

 

 

 מכרז  – פסיכולוג חינוכי לשירות הפסיכולוגי

לפרטים: קישור למודעת המכרז –

מכרז פסיכולוג למועצה