מעונות ומשפחתונים

שולמית גוטל – מנהלת מעונות יום

מעון הדגן – האחוזה  026210689

מעון קדושי טלז – 02-5718349

מעון גורדון –

מעון מתמידים  –

–  לפניות דחופות שולמית גוטל   0506725979

מייל מעונות    maonot.ky@gmail.com

המדריך להורים – רישום, קבלת דרגה וסבסוד – תעסוקה

http://employment.molsa.gov.il/rishum

 ערכת רישום

 

קרית יערים רישום למשפחתונים