מכרזים ועדת השלושה 2018

 מכרזי 2019

 

מכרז 1 – בנית כיתות לימוד ואולם ספורט

               חוברת מכרז 1

מכרז 2  – לביצוע עבודות תשתית

מכרז 3 – מכרז לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה שוטפת בתחומי המועצה

               חוברת מכרז 3

מכרז 4 – להצעות לעריכת ביטוחי המועצה

               חוברת מכרז 4

               דוח תביעות 2018

מכרז 5  – לביצוע הסדרים בטיחותיים ברחובות הגר"א גורדון

 

 

קול קורא להיכלל במאגר יועצים

מודעה – קול קורא להיכלל במאגר יועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

מאגר יועצים נספח א

מאגר יועצים נספח ב

 


מכרזי  2018

      מכרז לאספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך

 

        מכרז לתחזוקת מתקני משחק

      מכרז להפעלת מעון יום לגיל הרך

 

ועדת השלשה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – הפעלה של תכנית קיץ

ועדת השלה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – ליסינג תפעול

ועדת השלשה – שרותי הסעת תלמידים