לשכת ראש המועצה

ראש המועצה: יצחק רביץ
אימייל: lishka@yearim.co.il

מנהלת לשכת ראש המועצה: ורדית בורשטיין
טלפון ישיר: 02-5410020
פקס: 02-5410010
אימייל: lishka@yearim.co.il

 

לישכה

הרב יצחק רביץ – ראש המועצה

הרב יוסף טייב  – חבר המועצה

הרב משה מילר  – חבר המועצה

הרב יהושע דויטש  – חבר המועצה

הרב ישראל איפרגן חבר המועצה

הרב אברהם וינטרוב  – חבר המועצה

הרב צבי רענן  –  חבר המועצה

הרב אחיעזר פרקש  – חבר המועצה

הרב ישראל פרומר  – חבר המועצה

חברי מליאת המועצה

מבקרת המועצה: דליה קלימן
אימייל: dalia@efd.com