חירום ובטחון

מוקד בשגרה ובחירום 106 ומנייד 10722*  24 שעות ביממה

רכב סיור 054-5310680

קב"ט הרשות  ומנהל מח' בטחון וחירום:
ד"ר עמיחי הלוי וסא"ל במיל.

טלפון סלולרי: 052-3866990

טלפון ישיר: 02-5790320

פקס: 02-5410001

אימייל: ami@yearim.co.il

שוטר קהילתי ששי ציון 0506272421
משטרת מבשרת: 02-5339200
משרד שיטור קהילתי במשטרת מבשרת ציון: 02-5339227

 

פיקוח -וקב"ט מוסדות חינוך   רפאל בן דוד

אימייל: rafael@yearim.co.il

 

 

במסגרת אימון שנתי – הערכות המועצה לשעת חרום

 

 

מספרי חירום ושירות לאזרח_ שירותים וטלפונים לשעת חירום – דפי זהב