חופש מידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

להמשך הקריאה לחצו כאן

ישום חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית יערים

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע – הגב' דליה קליימן באמצעות פניות הציבור או לשכת ראש המועצה.

טופס בקשה לקבלת מידע – doc
טופס בקשה לקבלת מידע – pdf

טופס חדש ביחידה הממשלתית לחופש המידע

קישור לטופס הגשת בקשה למידע

חוק חופש המידע 2016
דוח הפעלת חוק חופש המידע 2015 חוק חופש המידע 2015
דוח הפעלת חוק חופש המידע 2014 חוק חופש המידע 2014

 

פרוטוקולים של ישיבות מועצה

5-2018-פרוטוקול

4-2018-פרוטוקול

3-2018-פרוטוקול

2-2018-פרוטוקול

1-2018-פרוטוקול

10-2017-פרוטוקול

9-2017-פרוטוקול

8-2017-פרוטוקול

7-2017-פרוטוקול

6-2017-פרוטוקול

5-2017-פרוטוקול

4-2017-פרוטוקול

3-2017-פרוטוקול

2-2017-פרוטוקול

1-2017-פרוטוקול

פרוטוקול-שלא-מן-המנין-1-2017-צו-ארנונה

פרוטוקול-שלא-מן-המנין-2-2017-צו-ארנונה

פרוטוקול-שלא-מן-המנין-תקציב-המועצה-2018