חופש מידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

להמשך הקריאה לחצו כאן

ישום חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית יערים

טופס חדש ביחידה הממשלתית לחופש המידע

קישור לטופס הגשת בקשה למידע

חוק חופש המידע 2016
דוח הפעלת חוק חופש המידע 2015 חוק חופש המידע 2015
דוח הפעלת חוק חופש המידע 2014 חוק חופש המידע 2014

 

דוח ביקורת מפורט 2016

דוח ביקורת מפורט 2015

 

פרוטוקולים של ישיבות מועצה

פרוטוקול-שלא-מן-המניין-תמיכות-1-2018-2018

פרוטוקול-שלא-מן-המניין-עדכון-תקציב-המועצה-2-2018-2019

פרוטוקול-שלא-מן-המניין-הזדהות-בחירות-3-2018

פרוטוקול-שלא-מן-המניין-תקציב-המועצה-4-2018-2019

פרוטוקול-שלא-מן-המניין-לזכרו-של-ראש-המועצה-5-2018

פרוטוקול-10-2018

 

9-2018-פרוטוקול

8-2018-חתום-פרוטוקול

7-2018-חתום-פרוטוקול

6-2018-חתום_-פרוטוקול

5-2018-פרוטוקול

4-2018-פרוטוקול

3-2018-פרוטוקול

2-2018-פרוטוקול

1-2018-פרוטוקול

10-2017-פרוטוקול

9-2017-פרוטוקול

8-2017-פרוטוקול

7-2017-פרוטוקול

6-2017-פרוטוקול

5-2017-פרוטוקול

4-2017-פרוטוקול

3-2017-פרוטוקול

2-2017-פרוטוקול

1-2017-פרוטוקול

פרוטוקול-שלא-מן-המנין-1-2017-צו-ארנונה

פרוטוקול-שלא-מן-המנין-2-2017-צו-ארנונה

פרוטוקול-שלא-מן-המנין-תקציב-המועצה-2018