השירות הפסיכולוגי החינוכי

מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי: רינת עינות

029403086

פקס: 15329975893

אימייל: rinate@yearim.co.il

פסיכולוג חינוכי: דוד פורט

02-9403086

אימייל: davidp@yearim.co.il

מזכירה: שולמית עוזרי

02-9403086

shulamito@yearim.co.il