הרב רוזנטל זצ"ל

english and hebrew

 

 

דברים לזכרו של ראש המועצה הראשון של קריית יערים 1992 עד 2018