הקצאות 2018

מכרזים והקצאות –

לפרטים על הקצאת שטח לבניית בתי כנסת: הלחץ כאן – הקצאה