גזברות

גזבר המועצה: רו"ח שמואל רוטנברג

טלפון ישיר 02-5410011

אימייל: shmoo@yearim.co.il

מנהלת חשבונות: רבקה שיינין

טלפון ישיר: 02-5410021

פקס: 02-5410001

הנהלת חשבונות: אלישבע גולדשמיט

מזכירת גזבר: אסנת רובינשטיין

טלפון: 02-5410004

מייל: osnat@yearim.co.il