ארכיון חדשות

חג סוכות שמח.

24.09.2019 11:00

יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שנזכה לשבת בסוכה מעורו של לוויתן.