גביה וארנונה

מנהלת מחלקה: שולמית קורי
טלפון ישיר: 02-5410005
פקס: 02-5410002
אימייל: arnona@yearim.co.il
קבלת קהל: ימים א'-ה' 1:00 – 8:30
כתובת: מחלקת גביה – רחוב הגר"א 25 קומת כניסה.

מידע לתושבים חדשים! 
יש לשנות כתובת ב תעודת זהות על מנת לזכות בהנחה בארנונה ושירותים אחרים לתושבים.

רישום התושבים החדשים במערכת הגביה של המועצה.
במחלקת גבייה יתקיים רישום של התושבים כולל חיבור מים.

הטפסים הנדרשים:
1. צילום חוזה רכישה.
2. צילום תעודת זהות כולל צילום הספח.
3. הצגת ספח מקורי של תעודת הזהות.

לצורך קבלת מונה מים וחיבור המים יש לשלם סך של 483 ₪, חיבור המים יעשה תוך 3 ימי עסקים לכל היותר. ממועד הרישום, המועצה תשתדל בכל יכולתה לזרז את חיבור המים.

שימו לב, לשרותכם במזכירות המועצה, אפשרות עדכון בתעודת זהות, שינוי מען, והשלמת פרטי יילוד.

שרות חדש מהמועצה- קבלת חשבונות ארנונה מים ומיסים במייל. להצטרפות הרשמו בקישור הבא:

קבלת חשבונות ארנונה מים ומיסים במייל

אתר תשלומים מקוון paybill

חדש שירותי תשלום בטלפון 072-2147345

בקשת הנחה – הנחיות

בקשת הנחה לארנונה 2019

 

טבלת הכנסות להנחה בארנונה לשנת 2018

 במידה ולא תוגש בקשה עד סוף חודש ינואר, תיגבה הארנונה בהוראת קבע לתקופה 2/2018 במלואה.

טופס הוראת קבע

עדכון מס' נפשות.docx

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס 2) התשעח 2018

טופס הצהרה על נכס ריק

 

 

צו מיסים

צו מיסים 2018

For the convenicnce of the residents attached here is the eligibility income table for property tax (arnona) reductions as more information for applicant.