בחירות 2018

 

 

 

 

 

הבחירות לרשות המועצה תיערכנה ביום ג' כא חשוון תשע"ט

30 באוקטובר  2018

 

קרית יערים הגשת מועמדות לבחירות

 

מודעת דרושים לגיוס מועמדים לתפקיד מזכיר

 

דוגמה לטפסי הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי והצהרת מועמד

 

הנחיות לבחירות  לאנשים עם מוגבלות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים עם מוגבלות

 

מנהלת הבחירות קריית יערים גב' ענבר גולשני

מנהלת הבחירות – פרטי התקשרות:   0506204687

 

InbarGo@iplan.gov.il